Ranglister opgøres på baggrund af et antal af de bedste skydninger indenfor en disciplin. for cal. .22 bruges der 6 resultater og for luft 4.

Ranglisterne er baseret på udtræk fra SOK hvor der ikke registreres krydser.

I tilfælde at pointlighed inddrages der yderligere et bedste resultat i sammenligningen af 2 skytter, indtil deres indbyrdes placering kan afgøres.

Overgangen til at bruge SOK registreringen skyldes indførelsen af de ny klasser hvor stævne programmet ikke var tilrettet og ikke virkede korrekt.

Rangliste Luftriffel 15m

Landsdelshold til DM. Se sammensætningen af klasser

Rangliste 15m LUFT 2018/19 (opdateret 01.03.2019)
Landsdelsholdudtagelsen er farve kodet: TÆLLENDE, VALGFRI, BRUTTO og AFBUD

Rangliste 15m LUFT 2017/18 

Rangliste 15m LUFT 2016/17


Rangliste 15m LUFT 2015/16
DGI Nordsjælland Skydning | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf.: 79404700 | nordsjaelland@dgi.dk