Faste aktiviteter

Skydeudvalget, riffeludvalget og pistoludvalget afholder gennem sæsonerne faste aktiviteter.

Der er en lille beskrivelse til hvert område, men bemærk at der kan foretages ændringer løbende, og de gældende regler mm vil fremgå af indbydelserne ol. som udsendes til foreningerne.

Særlige satsninger for DGI Skydning:
Senior 60+
Synlighedskampagne
træningskultur
Skydeskoler
Trænerkurser

Skole DM i skydning - for 5. klassetrin

Projekt Fokus - skydning for børn og unge med særlige behov

Landsdelsmesterskaber

Danmarksmesterskaber

Holdturneringer

Stævner

Ranglistestævner - riffel og pistol

Projekt - UNG


 

DGI Nordsjælland Skydning | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf.: 79404700 | nordsjaelland@dgi.dk