Medlemsindberetning


Skytteforeningerne er forpligtet til at indberette medllemer med udgangen af hvert kalenderår.

Indberetningen sker elektronisk til www.medlemstal.dk, som er en fælles portal for DGI, DIF og DFIF.

Regler mm fremgår ligeledes af portalen.

 
DGI Nordsjælland Skydning | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf.: 79404700 | nordsjaelland@dgi.dk