Våbenloven ændres fra 1. juli 2024    (Lagt på 30-05-2024)
Ændringer, som særligt har betydning for skytter og skytteforeninger, ses på nedenstående link.
👉  Våbenloven ændres
 

🚦Videnblad om våbenopbevaring og alarm (lagt på 13.04.2024)

På nedenstående link finder du videnblad, som skal gøre det lettere at hjælpe Skytteforeninger som har fået stillet skærpede krav til våbenopbevaring.
Videnbladet skal gerne oplyse foreningerne i en sådan grad at de er i stand til at håndtere udfordringen, få hjælp fra en alarmleverandør og søge fondsmidler, uden konsulenthjælp fra DGI Skydning eller Skydebaneforeningen Danmark.
 
Yderligere er der link med orienteringsskrivelse fra januar 2023 hvor PAC beskriver at PAC nu er tilsynsførende på våbenopbevaring, hvor det tidligere var den lokale Politikreds. Ensretningen af tilsyn vil for nogle foreninger betyde yderligere krav til våbenopbevaring.


Videnblad 001 våbenopbevaring og alarm

Orienteringsskrivelse om skærpet opmærksomhed - PAC 

 


SKV information

Skyttebog og bestemmelser  - LÆS HER

Alle de våben, du skyder med i DGI Skydning, er registreret i Skytteforeningernes våbenregistrering (SKV).
Vil du skyde med dit eget våben? Så skal det registreres i SKV først.

Læs alt om SKV og hent samtlige blanketter HER

 


Sikkerhedsbestemmelser


Find alt om de reviderede sikkerhedsbestemmelser HER 

 


DGI Nordsjælland Skydning | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf.: 79404700 | nordsjaelland@dgi.dk