Værd at vide!


På denne side og undersiderne samler vi den viden der indenfor skydning, både viden som du bør kende som skytte, men også som foreningsleder.

 

🚦Videnblad om våbenopbevaring og alarm (lagt på 13.04.2024)

På nedenstående link finder du videnblad, som skal gøre det lettere at hjælpe Skytteforeninger som har fået stillet skærpede krav til våbenopbevaring.
Videnbladet skal gerne oplyse foreningerne i en sådan grad at de er i stand til at håndtere udfordringen, få hjælp fra en alarmleverandør og søge fondsmidler, uden konsulenthjælp fra DGI Skydning eller Skydebaneforeningen Danmark.
 
Yderligere er der link med orienteringsskrivelse fra januar 2023 hvor PAC beskriver at PAC nu er tilsynsførende på våbenopbevaring, hvor det tidligere var den lokale Politikreds. Ensretningen af tilsyn vil for nogle foreninger betyde yderligere krav til våbenopbevaring.


Videnblad 001 våbenopbevaring og alarm

Orienteringsskrivelse om skærpet opmærksomhed - PAC 

 


Turneringsregler for holdskydninger (opdateret 1. april 2024)

15m Riffel 

15m Luftriffel 

15m Pistol
 

15m Luftpistol
 

25m pistol
 

50m Riffel
 

200m Riffel
 
DGI Nordsjælland Skydning | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf.: 79404700 | nordsjaelland@dgi.dk